دکتر شهروز کاظمی ، متخصص پزشکی قانونی می باشند .  از برخی خدمان ایشان در زمینه ارائه مشاوره های قانونی در امر درمان و  برگزاری کلاس های آموزشی حقوق پزشکی  می توان ذکر کرد  همچنین مطب ایشان در منطقه میدان فاطمی می باشد .

  • پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • عضو هیئت علمی شهید بهشتی

 
Educational Assistant in Shahid Beheshti University of Medical Science , Iran –
Technical Assistant of Shahid Modarress Educational Hospital –
Responsible for handling complaints in Shahid Modarress Educational Hospital –
The Board of directors of Iran Forensic Medicine Association –
Executive Board of Iran International Forensic Medicine Congress –

سوال از پزشک

ارسـال پـرسـش

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip.